ประกาศ

เรียน ผู้ใช้ทุกท่าน

ยินดีตอนรับเข้าสู่เวทีประกาศของThscore เว็บไซต์เราจะอำนวยข้อมูลชื่อโดเมนล่าสุดของเว็บไซต์ให้กับทุกท่าน

เมื่อเข้าเว็บไซต์thscore.vipไม่ได้ คุณสามารถทำตามกล่าวนี้

1. เข้าเว็บไซต์นี้เพื่อรับข้อมูลชื่อโดเมนล่าสุด แนะนำให้บุ๊กมาร์กหน้านี้ไว้

2. ติดตามอีเมลทางการ:thscore@hotmail.com.ทีมงานเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

เข้าไปเว็บไซต์Thscore
วิธีที่1 : ใช้ปุ่ม Ctrl+D
วิธีที่ 2 :